Termeni si Conditii

Termeni și condiții

de utilizare a platformei

EduMaze

 1. Preambul

Prezentul document (denumit în continuare "Termenii și Condițiile") se adresează Utilizatorilor și Cursanților (astfel cum aceștia sunt definiți mai jos) și stabilește termenii și condițiile de utilizare a Platformei (astfel cum aceasta este definită mai jos) de către persoanele care accesează www.edumaze.eu și care intenționează să achiziționeze produse sau servicii educaționale prin intermediul Platformei. Vă rugăm să parcurgeți acest document cu atenție.

Website-ul www.edumaze.eu este deținut și operat de Transition Management Consulting SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sectorul 5, Strada Dragomir Hurmuzescu, nr. 6, apartament 1, parter, camera 3, demisol, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3040/2017, cod unic de înregistrare fiscala 37180687 (denumită în continuare "EduMaze"), adresa de e-mail contact@edumaze.eu.

EduMaze își rezervă dreptul de a modifica sau completa Termenii și Condițiile, precum și orice alte aspecte referitoare la Platformă. În calitate de Utilizatori, veți fi informat cu privire la orice astfel de modificare sau completare cu 30 (treizeci) de zile anterior intrării sale în vigoare, prin e-mail la adresa de contact folosită pentru înregistrarea în Platformă, după caz.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările sau completările aduse Termenilor și Condițiilor, puteți înceta utilizarea Platformei prin trimiterea unei cereri scrise de ștergere a contului dumneavoastră la adresa de e-mail dataprotection@edumaze.eu.

Ștergerea Contului de Utilizator va fi realizată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, o confirmare privind acest lucru fiind trimisă prin e-mail la adresa folosită pentru înregistrarea în Platformă, după caz.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, EduMaze poate modifica acești Termeni și Condiții fără preaviz dacă:

 1. Modificarea este impusă ca urmare a unei obligații legale și nu poate fi acordat un termen de preaviz;
 2. Modificarea este necesară pentru a face față unui pericol neprevăzut și iminent legat de protejarea Platformei, a Utilizatorilor, a Cursanților sau a Vânzătorilor de pe Platformă, de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securității datelor sau de alte riscuri în materie de securitate cibernetică; sau
 3. Modificarea sau completarea reprezintă o modificare de tehnoredactare ce nu afectează Conținutul Platformei sau semnificația Termenilor și Condițiilor.

Continuarea utilizării Platformei după expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile va fi considerat acordul dumneavoastră cu privire la modificările sau completările aduse Platformei.

În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni și Condiții,  vă rugăm să părăsiți Platforma și să nu mai accesați www.edumaze.eu și funcțiile acestuia.

De asemenea, în situația în care aveți un Cont de Utilizator (astfel cum acesta este definit mai jos) și nu sunteți de acord cu o versiune de Termeni și Condiții ulterioară celei pe care ați agreat-o la momentul înregistrării pe Platformă, aveți dreptul de a solicita ștergerea contului dumneavoastră.

 1. Definiții

Produse Educaționale Digitale

orice serviciu de educație [cursuri, lecții, webinarii, workshop-uri, ateliere, produse digitale care pot fi descărcate (prezentări pe teme educaționale etc.), consultanță în educație (ex. moderatori de conferințe, cercetători etc)] care urmează a fi puse la dispoziția Utilizatorului prin intermediul Platformei, de către Vânzătorii din Platformă

Comandă

comanda înregistrată de dumneavoastră prin mijloacele puse la dispoziție de Platformă

Cont de Utilizator

secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării Utilizatorului (prin nume de utilizator, parolă și alte date solicitate la momentul înrolării), care conține informații despre Utilizatorul și istoricul acestuia în Platformă (istoricul comenzilor, comenzi în derulare, facturi fiscale, garanții etc.)

Conținutul Platformei

serviciul societății informaționale accesibil Utilizatorului în urma accesării Platformei, inclusiv dar fără a se limita logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe Platformă.

Cursant

persoană fizică sau juridică care a beneficiat sau va beneficia de conținutul unui Produs Educațional Digital de pe Platformă

Utilizator

persoana fizică sau juridică care accesează Platforma și care poate plasa o Comandă pe Site cu sau fara existenta unui Cont de Utilizator

Platforma / Site

domeniul web www.edumaze.eu și subdomeniile acestuia

Vânzător

furnizorul de Produse Educaționale Digitale prin intermediul Platformei

 

 1. Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator cu vârsta de peste 18 ani.

Pentru motive justificate, EduMaze își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și / sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel EduMaze, Vânzătorii sau partenerii EduMaze.

În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul se poate adresa EduMaze prin formele de contact puse la dispoziție pe Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor sus menționate.

În cazul plaților online, EduMaze nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând, dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului folosit de acesta (ex.: în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON). Responsabilitatea pentru astfel de situații o poartă exclusiv Utilizatorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor Educaționale Digitale disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea EduMaze față de Utilizator sau Cursant, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și fiind responsabilitatea exclusivă a Vânzătorilor.

După achiziționarea unui Produs Educațional Digital, Cursantul va putea posta o recenzie legată de Produsul Educațional Digital achiziționat pe Platformă. Totodată, EduMaze își rezervă dreptul de a trimite pe e-mail un formular de feedback legat de Produsul Educațional Digital achiziționat pe Platformă, pe care Cursantul este liber să îl completeze sau nu.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Platformei (mai puțin informațiile sau aspectele legate de Produsele Educaționale Digitale) reprezintă proprietatea exclusivă a EduMaze.

Conținutul Platformei, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a EduMaze sau a colaboratorilor EduMaze, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau de publicare).

Utilizatorului / Cursantului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut al Platformei în orice alt context decât cel original intenționat de EduMaze, includerea oricărui Conținut al Platformei în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al EduMaze asupra Conținutului Platformei, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului Platformei, decât cu acordul scris expres al EduMaze.

Orice Conținut al Platformei la care Utilizatorul sau Cursantul are și / sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența condițiilor din acești Termeni și Condiții, în cazul în care Conținutul Platformei nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între EduMaze și Utilizator sau Cursant, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea EduMaze cu referire la acel Conținut al Platformei.

Cursantul poate copia, transfera și / sau utiliza Conținutul Platformei numai în scopuri personale și non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestor Termeni și Condiții.

În cazul în care EduMaze conferă Utilizatorului / Cursantului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care acesta are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea EduMaze pentru respectivul Utilizator / Cursant sau oricare alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Nici un Conținut al Platformei transmis către Utilizator / Cursant, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si / sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea EduMaze și / sau al angajatului / prepusului EduMaze, care a mijlocit transferul de Conținut al Platformei, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul set de Termeni și Condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

De asemenea, acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea EduMaze:

 1. Trimiterea Conținutului Platformei către orice alt website, server, liste de e-mail-uri sau orice alt mijloc de stocare a informației, altul decât cel strict necesar pentru utilizarea potrivit acestor Termeni și Condiții pentru Produsele Educaționale Digitale furnizate de EduMaze;
 2. Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului Site-ului sau al Produselor Educaționale Digitale, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea EduMaze sau cu nerespectarea acestor Termeni și Condiții;
 3. Îndepărtarea însemnelor care semnifică sau certifică dreptul de autor al EduMaze și / sau al unui Vânzător asupra Conținutului Site-ului sau asupra unui Produs Educațional Digital; sau
 4. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de acești Termeni și Condiții pot fi trimise la adresa de e-mail: contact@edumaze.eu .
 5. Cumpărarea și Plata Produselor Educaționale Digitale și alte aspecte relevante

Plasarea de Comenzi și cumpărarea Produselor Educaționale Digitale se realizează în mod direct între Utilizatori și Vânzătorii de Produse Educaționale Digitale din Platformă.

Platforma are caracter de intermediar potrivit legii și nu vinde în mod direct, în nume propriu, Produse Educaționale Digitale către Utilizatori.

Astfel, prin acceptarea termenilor și condițiilor de vânzare a Vânzătorului către care plasați o Comandă, intrați într-un raport juridic de cumpărare în mod direct cu Vânzătorul.

Prețurile Produselor Educaționale Digitale afișate în cadrul Site-ului se stabilesc de către Vânzători și includ T.V.A. conform legislației in vigoare.

Vânzătorul va emite către Utilizator o factură pentru Produsele Educaționale Digitale livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii ce conține Produse Educaționale Digitale, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată în Contul Utilizatorului.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Utilizatorului îi revin obligațiile de a completa corect si in conformitate cu realitatea detaliile cerute in pagina de comanda / plata si, după caz, de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul de Utilizator și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Contul de Utilizator.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail specificata in pagina de comanda sau cea menționată în Contul de Utilizator.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Contul de Utilizator, ai opțiunea să ceri aceste informații direct Vânzătorului, folosind adresa de e-mail pusă la dispoziție de acesta sau de pe Platforma, folosind formularul de contact existent pe pagina respectivului Vânzător.

În cazul lipsei unui răspuns din partea Vânzătorului sau în situația unui răspuns considerat nefavorabil sau nesatisfăcător, te rugăm să ne informezi despre acest aspect pe adresa de e-mail contact@edumaze.eu.

Datele cardului de plată ale Utilizatorului nu vor fi accesibile EduMaze și nici nu vor fi stocate de către de EduMaze, ci doar de procesatorul de plăti integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre care Utilizatorul va fi informat anterior introducerii datelor sale pentru plasarea Comenzii.

Soluția de plată integrată în Site este Stripe Connect deținută de societatea Stripe Technology Europe, Limited, aceasta fiind autorizată ca instituție de monedă electronică de către Banca Centrală a Irlandei, având număr de referință: C187865.

Pentru mai multe detalii despre aceștia, vă invităm să citiți Termenii și Condițiile acestora, pe care le puteți găsi folosind următorul link: https://stripe.com/en-ro/legal. Dacă aveți neclarității privind serviciile acestora, ne poți adresa întrebări suplimentare folosind adresa de e-mail contact@edumaze.eu.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului de Utilizator sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor Utilizatorul / Cursantul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile.

Divulgarea parolei de acces în Contul de Utilizator nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

În cadrul Platformei, Utilizatorii pot beneficia de acces gratuit la anumite Produse Educaționale Digitale sau de coduri de reduceri ori alte promoții similare, care vor fi semnalate corespunzător pe Platformă de către EduMaze.

În ceea ce privește restul Produselor Educaționale Digitale, pentru a putea plasa o comanda, este opțională dar recomandata crearea unui Cont de Utilizator în secțiunea destinată acestei operațiuni, conform instrucțiunilor de pe Site, completate de prevederile din acești Termeni și Condiții.

Înregistrarea unui Cont de Utilizator se va face prin furnizarea unei adrese electronice de e-mail, a unei parole aferente, precum și a unui nume de utilizator, respectiv “username”, pe care îl veți folosi ulterior pentru a putea fi identificat pe Platforma.

N

De asemenea, prin înregistrarea unui cont veți putea gestiona mai eficient comenzile plasate pe Platforma, având posibilitatea de a vizualiza și alte informații utile referitoare la comenzile plasate anterior, facturile emise, produse adăugate in lista de favorite etc.

Comanda plasată se va finaliza prin plata integrală a prețului Produsului Educațional Digital ales, prin una dintre modalitățile indicate în mod expres pe Platforma, respectiv prin metoda de plata online cu cardul bancar al Utilizatorului, neexistând momentan posibilitatea plății în sistem ramburs sau prin transfer bancar / ordin de plată.

În momentul finalizării Comenzii, confirmați corectitudinea datelor furnizate anterior și totodată va asumați obligația de a achita suma de plată afișată.

Ulterior momentului plasării unei comenzi, veți primi pe adresa de e-mail furnizată în momentul creării contului o notificare de confirmare a comenzii și de înregistrare cu succes a plății efectuate.

 1. Recenzii

În ceea ce privește scrierea de recenzii, comentarii, întrebări și răspunsuri, acest lucru se poate face, de către Cursanți, în secțiunile dedicate.

Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și neutre sau negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire a unui Produs Educațional Digital.

În momentul înregistrării unei / unui anumite / anumit recenzii / comentariu / întrebare / răspuns pe Site, Cursanții acordă EduMaze și Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul EduMaze și Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Cursant, în momentul înscrierii unei / unui  recenzii / comentariu / întrebare / răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 1. să facă referiri doar la caracteristici și / sau modul de utilizare al unui anumit Produs Educațional Digital, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 2. să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate romanești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 3. să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator, Cursant sau Vânzător;
 4. să se asigure de încadrarea corecta a conținutului introdus pe Site;
 5. să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt reale, corecte și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 6. să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit Produs Educațional Digital de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 7. să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date cu caracter personal (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și / sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor datelor cu caracter personal;
 8. să nu înscrie informații și / sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și EduMaze sau Vânzătorul;
 9. să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie recenzii / comentarii / întrebări / răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară; și
 10. să nu utilizeze recenzia / comentariul / întrebarea / răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Când o / un recenzie / comentariu / întrebare / răspuns este semnalat de către un alt Utilizator / Cursant ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut va fi examinat cu atenție de către EduMaze pentru a determina dacă încalcă Termenii si Condițiile Platformei. În cazul constatării unei încălcări, EduMaze își rezervă dreptul de a șterge recenzia / comentariul / întrebarea / răspunsul semnalat de către un alt Utilizator / Cursant.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul Educațional Digital achiziționat, Utilizatorii / Cursanții au la dispoziție un formular tip în cadrul Site-ului în secțiunea Contactează-ne.

Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Dacă răspunsul primit de către Utilizator / Cursant nu este satisfăcător, aceștia au opțiunea de a reveni asupra sesizării lor la adresa de e-mail contact@edumaze.ro.

 1. Răspundere

Prin crearea și utilizarea Contului de Utilizator, Utilizatorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor din Contul de Utilizator și pentru gestionarea accesării Contului de Utilizator, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului de Utilizator.

Prin crearea Contului de Utilizator și / sau utilizarea Conținutului Platformei și / sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării contului și / sau utilizării conținutului și / sau la data plasării Comenzii.

Platforma nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la calitatea, conținutul sau orice alte aspecte legate de Produsele Educaționale Digitale furnizate de Vânzători. Orice pretenție, reclamație sau alte forme de cereri legate de Produsele Educaționale Digitale vor fi adresate Vânzătorilor.

 1. Pretenții ale terților

În cazul în care orice terț formulează pretenții împotriva EduMaze, derivate din sau cu privire la modul în care dumneavoastră utilizați Platforma și / sau Produsele Educaționale Digitale oferite de Vânzători, vă asumați acoperirea oricărui prejudiciu, pierdere și / sau cheltuială suportate de EduMaze ca urmare a respectivelor pretenții formulate împotriva de EduMaze.

 1. Imposibilitate fortuită de executare

Având în vedere natura serviciilor oferite de EduMaze, pot exista întreruperi ale accesului la Platformă, respectiv întârzieri sau erori în furnizarea Produselor Educaționale Digitale, neimputabile acesteia din urmă, rezultate direct sau indirect din cauze care nu depind de voința EduMaze, cum ar fi, spre exemplu erori de funcționare a echipamentului tehnic de la EduMaze, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele EduMaze, erorile de operare, grevă, cauze de forța majora sau caz fortuit etc.

În oricare dintre aceste situații, potrivit legii, EduMaze nu poate fi ținută răspunzătoare fata de Utilizatori / Cursanți pentru nicio forma de prejudiciu, direct sau indirect, suferit de aceștia ca urmare a apariției acestor situații.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm sa parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, afișată pe Platformă.

De asemenea, Utilizatorul / Cursantul se obligă ca prin acțiunile întreprinse prin intermediul sau în legătură cu Site-ul să nu colecteze în niciun fel date cu caracter personal de la ceilalți Utilizatori / Cursanți de pe Platformă.

 1. Folosirea cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, afișată pe Platformă.

În interiorul Conținutului EduMaze pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.

EduMaze nu este responsabil în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu.

De asemenea, EduMaze nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din EduMaze.

 1. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. Legea aplicabilă

Drepturile și obligațiile parților stabilite prin acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc acești Termeni și Condiții vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice diferend se va rezolva pe cale amiabilă sau prin mediere, iar unde acest lucru nu este posibil va fi adus spre soluționare în fața instanțelor romanești competente din Municipiul București.

 1. Dreptul de retragere și excepțiile de la acest drept

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanta, consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat cu Vânzătorul, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin.(3) si art. 14 din O.U.G Nr. 34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.

Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 16 din OG 34/2014, nu pot fi denunțate contractele care au ca obiect furnizarea următoarelor categorii de produse (extras):

 1. Software, licențe desigilate (Sisteme de operare, aplicații, antiviruși etc.), jocuri desigilate, extensii de garanție desigilate;
 2. Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Avand în vedere faptul ca Produsele Educaționale Digitale, pe care Utilizatorii le pot achiziționa de pe Platformă, sunt exclusiv produse care se încadrează în categoriile menționate mai sus, Utilizatorii sunt de acord că plasarea unei Comenzi echivalează cu confirmarea luării la cunoștință a implicațiilor achiziționării unor astfel de produse.

În concret, Utilizatorul, prin acceptarea prezentului set de Termeni și Condiții, confirmă faptul că a luat la cunoștință despre aspectele învederate mai sus și faptul că va pierde dreptul la retragere, nemaiputând rezilia contractul din momentul în care a început descărcarea sau vizualizarea Produsului Educațional Digital.