Nota de informare

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. CINE SUNTEM NOI ȘI CARE ESTE SCOPUL ACESTUI DOCUMENT

Transition Management Consulting este o persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în București, Sectorul 5, Strada Dragomir Hurmuzescu, nr. 6, apartament 1, parter, camera 3, demisol, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3040/2017, cod unic de înregistrare fiscala 37180687 (denumită în continuare "EduMaze"), prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  (denumit în continuare "RGDP"), precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceasta notă de informare (denumită în continuare „Nota de informare”) descrie de ce și în ce mod prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la sau transmise de dumneavoastră în momentul folosirii domeniului, precum și informații privind drepturile dumneavoastră cu privire la aceste prelucrări.

Prin acest document dorim să explicăm de ce și cum utilizăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru, www.edumaze.eu (denumit în continuare "Site-ul"), precum și ale altor persoane care intră în contact cu Site-ul, și se aplică datelor obținute prin intermediul Site-ului sau în legătură cu activitatea pe care o efectuăm prin acesta, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline, în legătură cu Site-ul. Prevederile din această Notă de Informare nu sunt aplicabile pentru nici o prelucrare de date cu caracter personal în afara Site-ului.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. EduMaze acționează în calitate de Operator de cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în continuare "Datele Dumneavoastră").

Această Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conține informații importante privind utilizarea Datelor Dumneavoastră de către Site. Așadar, vă încurajam să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție înainte de a interacționa cu Site-ul. Dorim să fie clar pentru dvs. cum folosim Datele Dumneavoastră, modul în care le protejăm, precum și drepturile dvs. în legătură cu utilizarea Datelor Dumneavoastră de către noi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de Informare pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm Datele Dumneavoastră sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Notei de Informare. Acest document este actual de la data care apare în antet. Vom trata Datele Dumneavoastră într-o manieră compatibilă cu notificarea de confidențialitate în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. să le tratăm diferit.

Pentru orice întrebări în legătură cu Datele Dumneavoastră și modalitățile de prelucrare a acestora, puteți contacta EduMaze folosind următoarele date de contact:

Adresa:

București, Sectorul 5, Strada Dragomir Hurmuzescu, nr. 6, apartament 1, parter, camera 3, demisol.

Email:

dataprotection@edumaze.eu

 

 1. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

În funcție de contextul în care interacționați cu noi prin intermediul Site-ului, utilizăm următoarele categorii de date cu caracter personal, în scopurile și în baza temeiurilor descrise în continuare în această Secțiune.

Nu colectam și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, așa cum sunt definite în RGDP în categoriile speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 1. În cazul în care sunteți un vizitator al Site-ului:

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Utilizarea Site-ului

Datele Dumneavoastră colectate cu ocazia utilizării Site-ului sunt prelucrate în principal pentru a vă permite utilizarea Site-ului, pentru a asigura funcționalitatea și securitatea Site-ului, precum și pentru a monitoriza traficul sau a îmbunătăți conținutul Site-ului. Pentru aceste scopuri folosim mai multe tehnologii, detaliate în Politica de Cookies disponibilă aici: https://www.edumaze.eu/pages/cookie-policy

Date despre dispozitiv

(ex.: adresa IP utilizată pentru conectare; data și ora conectării; detalii privind echipamentul utilizat pentru conectare)

Interesul nostru legitim de a furniza Site-ul (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

Consimțământul dvs. cu privire la colectarea de date de către Site prin unele categorii de cookies (Art. 6 alin. 1 lit. a din RGDP)

Contactul cu dvs. prin formularul de contact din Site

Comunicarea cu dvs. în legătură cu chestiuni de interes privind activitatea Site-ului

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Consimțământul dvs. cu privire la datele și informațiile incluse în formularul de contact (Art. 6 alin. 1 lit. a din RGDP)

 1. În cazul în care vă înregistrați un cont pe Site:

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Utilizarea Site-ului și funcțiilor dedicate utilizatorilor înregistrați

Datele Dumneavoastră colectate cu ocazia înregistrării pe Site sunt prelucrate în principal pentru a vă permite utilizarea funcțiilor dedicate utilizatorilor înregistrați, precum și alte informații utile.

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Date de livrare electronica (ex.: adresa de mail pe care solicitați trimiterea produselor educaționale digitale)

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Administrarea de către noi a contului dvs.

Crearea și administrarea contului dvs. în cadrul Site-ului, precum și soluționarea cererilor dvs. cu privire la Produsele Educaționale Digitale achiziționate de la Cumpărători sau rezolvarea oricăror probleme tehnice referitoare la Site.

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

 

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Rambursarea contravalorii / înlocuirea produselor returnate conform prevederilor legale

Supravegherea și asigurarea  rambursării costului sau înlocuirea Produsului Educațional Digital, achiziționat de la un Vânzator, de către acesta din urmă, în termenul stabilit de legea aplicabilă.

Date de identificare (ex.:  nume, prenume)

Date financiare (ex.: contul bancar)

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Obligația noastră legală (Art. 6 alin. 1 lit. C din RGDP)

Asigurarea serviciilor de suport sau de informare

Pentru oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la contul de pe Site, la comenzile efectuate sau la serviciile EduMaze sau ale partenerilor noștri.

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

 

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Interesul nostru legitim (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

 

 • În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al partenerilor noștri de afaceri în legătură cu Site-ul sau al prestatorilor de servicii la care apelăm:

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Derularea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Derularea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale cu partenerul nostru de afaceri (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

Comunicarea cu dvs.

Comunicarea cu dvs. cu privire la orice aspecte relevante legate de relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.:  adresa de e-mail)

Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale cu partenerul nostru de afaceri (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

 1. În cazul în care plasați sau încercați să plasați o comandă pe Site-ul nostru:

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Onorarea comenzii plasate pe Site-ul nostru.

Derularea relației noastre contractuale cu dvs. născută ca urmare a plasării unei comenzi pe Site, reprezentată de livrarea produselor pe care le-ați comandat.

Date de identificare (ex.:  nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail, număr de telefon)

Date financiare (ex.: contul bancar, numărul cardului bancar folosit)

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Emiterea de facturi.

Urmare a confirmării unei comenzi plasate pe Site din partea dumneavoastră, ne obligăm să emitem în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile o factură fiscală aferentă produselor comandate.

Date de identificare (ex.:  nume, prenume)

Date financiare (ex.: contul bancar, numărul cardului bancar folosit)

 

Executarea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGDP)

Respectarea obligațiilor în materie fiscală

În vederea conformării obligațiilor legale referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal

Date de identificare (ex.:  nume, prenume)

Date financiare (ex.: contul bancar)

Obligația noastră legală  în materie fiscală(Art. 6 alin. 1 lit. C din RGDP)

 1. În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul nostru:

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Transmiterea de newsletter-e cu privire la informații relevante produselor de pe Site în scopuri de marketing

Transmiterea de newsletter-e cu privire la informații referitoare la produsele regăsite pe Site în scopuri de marketing

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Consimțământul dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. a din RGDP)

Dacă v-ați abonat la newsletter-ul nostru, analizăm și documentăm dacă deschideți și cum utilizați newsletter-ul primit de la noi

Structurarea newsletter-ului nostru conform nevoilor dvs. și îmbunătățirea ariei de acțiune a campaniilor noastre de informare sau marketing

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.:  adresa de e-mail)

Interesul nostru legitim de a structura newsletter-ul conform nevoilor dvs. și de a îmbunătăți aria de acțiune a campaniilor noastre de informare sau marketing (Art. 6 par. 1 lit. f din RGDP)

 1. În cazul în care interacționați cu noi prin paginile noastre de rețele sociale

În cazul în care interacționați cu noi prin intermediul paginilor de rețele sociale, indiferent dacă o faceți pornind de la butoanele de rețele sociale de pe Site sau din conturile dvs. din rețele sociale, vom intra în posesia unor date care se referă la dvs., constând de obicei în numele sau pseudonimul dvs., imaginea de profil, imaginea dvs., precum și date din comunicarea pe care ne-o transmiteți (inclusiv atașamentele la aceasta). În plus, vom avea acces la datele publice din profilul dvs. din rețeaua socială prin care interacționați cu noi.

Atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginilor noastre de rețele sociale, trebuie să știți că datele dvs. sunt utilizate atât de noi, pentru efectuarea interacțiunii cu dvs., cât și de operatorii rețelelor sociale respective, fiecare acționând în calitate de operator de date și pentru scopuri specifice. Nu suntem responsabili pentru ceea ce fac operatorii rețelelor sociale cu datele pe care dvs. li le puneți la dispoziție atunci când interacționați cu noi.

Noi putem avea acces la anumite date de natura statistică furnizate de operatorii de rețele sociale în legătură cu utilizatorii care interacționează cu conturile noastre de rețele sociale; în unele cazuri, putem chiar noi stabili care sunt categoriile de destinatari ai paginilor noastre de rețele sociale, utilizând instrumentele puse la dispoziție de acestea. În niciuna dintre aceste situații nu avem acces la date cu caracter personal care identifică una sau mai multe persoane, ci doar la date agregate, generice. În niciun caz, însă, nu avem acces la altfel de date decât cele pe care operatorii rețelelor sociale le pun la dispoziția oricărui utilizator de conturi profesionale, și nici nu avem vreo răspundere în legătură cu ce fac operatorii rețelelor sociale pentru a obține aceste date. 

Puteți afla mai multe despre felul în care operatorii rețelelor sociale pe care am creat conturi pentru Site, despre drepturile dvs. față de aceștia și modalitățile în care vi le puteți exercita din notele de informare ale operatorilor de rețele sociale, disponibile la următoarele link-uri:

Pentru mai multe detalii cu privire la felul în care operatorii de rețele sociale utilizează datele dvs. atunci când interacționați cu noi, vă rugăm să îi contactați la datele de contact disponibile în notele de informare de mai sus. 

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Interacțiunea cu dvs. prin postări sau mesaje prin paginile noastre de rețele sociale

Asigurarea bunei interacțiuni între noi și dvs. pe paginile noastre de rețele sociale

Date de identificare (ex.: numele și imaginea dvs.)

Date de contact (ex.:  email-ul pus la dispoziție pe contul de pe rețeaua socială)

Alte date care vă privesc din profilurile dvs. publice din rețelele sociale

Consimțământul dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. a din RGDP)

Efectuarea de analize statistice cu privire la utilizarea paginilor noastre de rețele sociale (inclusiv utilizarea analizelor statistice furnizate de operatorii rețelelor sociale)

Analize statistice privind utilizarea paginilor noastre de rețele sociale

Date agregate ale utilizatorilor (ex.:  nume, categorie de vârstă, regiune etc.)

Interesul nostru legitim de a îmbunătăți interacțiunea cu utilizatorii paginilor noastre de rețele sociale (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

 • Indiferent de calitatea dvs. față de Site

Activitate

Scop

Categorii Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Păstrarea detaliilor privind utilizarea Site-ului

Păstrarea și arhivarea unor informații și documente potrivit obligațiilor noastre de arhivare

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.:  adresa de e-mail)

Orice alte date pe care ni le-ați comunicat și pentru care am identificat un temei legal de prelucrare

Obligația noastră legală de păstrare de documente (Art. 6 par. 1 lit. c din RGDP)

Orice alt temei identificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personale suplimentare pe care ni le-ati trimis

Apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime în caz de litigiu cu utilizatorii Site-ului sau ai paginilor noastre de rețele sociale

Apărarea drepturilor și intereselor noastre

Orice alte date transmise către Site sau către paginile noastre de rețele sociale

Interesul nostru legitim de a ne apăra și proteja drepturile și interesele noastre (Art. 6 par. 1 lit. f din RGDP)

Gestionarea drepturilor conferite de RGDP persoanelor vizate

Formularea de răspunsuri la solicitările dvs. de exercitare a drepturilor dvs. conferite de RGDP în calitate de persoană vizată

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Orice alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare pentru a soluționa solicitările dvs.

Obligația noastră legală de a răspunde solicitărilor dvs. (Art. 6 par. 1 lit. c din RGDP)

Efectuarea de analize statistice cu privire la Site și pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Analize statistice privind utilizarea Site-ului pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe Site-ul nostru

Date de identificare (ex.: nume, prenume)

Date de contact (ex.: adresa de e-mail)

Date agregate (ex.: date obținute în urma completării unor chestionare de satisfacție sau prin intermediul unor studii / cercetări de piață realizate de partenerii EduMaze)

Interesul nostru legitim de a îmbunătăți interacțiunea cu utilizatorii Site-ului nostru (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP)

 

Afișarea unor reclame țintite și comunicări de marketing

Pentru a vă furniza reclame țintite sau comunicări de marketing  despre care credem că vă pot interesa, bazat pe informațiile pe care le obținem din modul în care accesați Site-ul.

Date despre dispozitiv

(ex.: adresa IP utilizată pentru conectare; data și ora conectării; detalii privind echipamentul utilizat pentru conectare)

Date agregate (ex.: informații obținute folosind tehnologii de tip Cookies)

Consimțământul dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. a din RGDP)

 

Vă puteți opune oricând prelucrărilor bazate pe interesul nostru legitim, din motive care țin de situația dvs. specifică. Pentru mai multe detalii cu privire la drepturile dvs., vă rugăm să consultați Secțiunea 5 de mai jos.

 1. FURNIZAREA DATELOR ȘI A CONSIMȚĂMÂNTULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

Dumneavoastră alegeți dacă doriți să beneficiați de un serviciile noastre, astfel că, de regulă, nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către EduMaze. Totuși, în măsura în care ați optat să accesați și să utilizați Site-ul nostru sau beneficiați în alt context de serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și / sau a relației juridice cu EduMaze deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa deținerii de către EduMaze a acestor date, nu vă vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil că:

 • EduMaze să fie în imposibilitatea de a încheia raportul juridic / contractul ori de a continua relația contractuala cu dumneavoastră;
 • EduMaze să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate fata de dvs.

În cazul în care utilizăm Datele Dumneavoastră pe baza consimțământului dvs., așa cum este indicat în Secțiunea 2 de mai sus, trebuie să știți că vă puteți retrage oricând acest acord, iar noi nu vom mai utiliza Datele Dumneavoastră din acel moment. În orice caz, însă, activitățile noastre îndeplinite înainte de retragerea consimțământului dvs., inclusiv cele care implică Datele Dumneavoastră, vor rămâne în vigoare. 

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea Datelor Dumneavoastră, acolo unde acesta este temeiul pe baza căruia utilizăm Datele Dumneavoastră, așa cum rezultă din Secțiunea 2 de mai sus, contactându-ne în acest sens folosind datele de contact indicate mai sus. 

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice decât dvs., vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor către noi, despre modul în care intenționăm să le utilizăm datele, de ex. prin transmiterea acestei Note de Informare către aceste persoane . În cazul în care vom intra în contact direct cu aceste persoane, de ex. pentru a le solicita consimțământul pentru utilizarea datelor lor, atunci când acesta e necesar, ne vom asigura că le transmitem această Notă de Informare.

 1. CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Intenționăm să păstrăm Datele Dumneavoastră atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopurile de prelucrare a datelor pe care le urmărim. În unele cazuri, legea ne obligă să păstrăm anumite informații și date care vă privesc pentru termene legale de păstrare, care sunt în general stabilite în scopuri de arhivare.

De asemenea, nu excludem să fim nevoiți să păstrăm unele date și informații referitoare la dvs. pentru a ne susține și proteja interesele proprii; în acest caz, însă, nu vom păstra datele și informațiile referitoare la dvs. pentru mai mult de 3 ani de la încetarea raporturilor dintre noi, inclusiv a comunicărilor noastre. 

Dacă sunteți vizitatori ai Site-ului, păstrăm Datele Dumneavoastră pe durata navigării pe Site și ulterior, potrivit Politicii noastre de Cookies, disponibilă aici: https://www.edumaze.eu/pages/cookie-policy   

Atunci când utilizăm Datele Dumneavoastră pe baza consimțământului dvs., de ex., în cazul transmiterii de newsletter-e sau în cazul interacțiunii noastre prin rețele sociale, vom păstra Datele Dumneavoastră în principiu până când vă retrageți consimțământul.

Dacă sunteți utilizator înregistrat al Site-ului, pe durata gestionării relației cu dvs. (de exemplu pe durata existentei unui cont activ pe Site), pentru prelucrările în scopul transmiterii de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile noastre, precum si cele ale partenerilor noștri, comunicări comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens.

Dacă ne contactați prin formularul de contact, vom păstra Datele Dumneavoastră nu mai mult de durata soluționării solicitării dvs. și pentru o perioadă rezonabilă după finalizarea solicitării dvs., care nu va depăși 12 luni, mai puțin dacă vom considera necesar să păstrăm datele pentru mai mult timp pentru a ne proteja drepturile și interesele noastre. 

Dacă sunteți reprezentanți ai partenerilor noștri de afaceri, păstrăm Datele Dumneavoastră pe durata relației contractuale cu partenerii noștri de afaceri și pentru o perioadă de până la 3 ani după încetarea acesteia, cu excepția situațiilor în care legea ne obligă să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă de timp.  

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

EduMaze este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa dataprotection@edumaze.eu ori ne puteți transmite o cerere scrisă la următoarea adresă: București, Sectorul 5, Strada Dragomir Hurmuzescu, nr. 6, apartament 1, parter, camera 3, demisol.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din RGPD, respectiv de a obține din partea EduMaze o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din RGPD, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul sa fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din RGPD referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, EduMaze vă va furniza o copie a Datelor Dumneavoastră care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la EduMaze rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din RGPD. Ținând-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea Datelor Dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea EduMaze ștergerea Datelor Dumneavoastră (conform articolului 17 din RGPD), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de RGPD, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

      i.         Datele Dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

     ii.         va retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

   iii.         va opuneți prelucrării efectuata în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de EduMaze și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele / drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;

   iv.         Datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;

     v.         Datele Dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine EduMaze în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;

   vi.         alte situații prevăzute de RGPD în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele cazuri :

      i.         contestați exactitatea Datele Dumneavoastră, pentru o perioada care îi permite EduMaze să verifice exactitatea datelor;

     ii.         prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii Datele Dumneavoastră, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

   iii.         EduMaze nu mai are nevoie de Datele Dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau

   iv.         v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi Datele Dumneavoastră (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către EduMaze, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea EduMaze , în cazul în care:

      i.         prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD; și

     ii.         prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la EduMaze la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de EduMaze

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de EduMaze. În acest caz, EduMaze nu va mai prelucra Datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea in scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a Datelor Dumneavoastră, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimțământul

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:

În vederea oferirii serviciilor sale, EduMaze a apelat la software-ul e-commerce Shopify pentru crearea Site-ului. Având în vedere faptul că acesta are calitate de persoană împuternicită în relația cu EduMaze, datele vor fi prelucrate în concordanță cu prevederile regăsite în această Notă de Informare în ceea ce privește Datele Dumneavoastră.

Cu toate acestea, dacă utilizați una dintre aplicațiile Shopify (cum ar fi Shop sau Frenzy), sau dacă utilizați Shop Pay pentru a stoca Datele Dumneavoastră și pentru a putea face check-out ușor în magazinele create prin Shopify, precum EduMaze, atunci Shopify va fi operatorul de date cu caracter personal, acestuia revenindu-i obligația de protejare a Datelor Dumneavoastră.

Astfel, vă rugăm să consultați politica generală de confidențialitate a Shopify, privind temeiurile acestora de prelucrare, perioadele de stocare și orice alte informații suplimentare care se aplică tuturor Datelor Dumneavoastră, prelucrate de Shopify, prin accesarea următorului link: https://www.shopify.com/legal/privacy/customers.

De asemenea, EduMaze poate transmite / acorda acces / divulga Datele Dumneavoastră doar în măsura în care acest lucru este necesar, către următoarele categorii de entități:

 • autorităților și instituțiilor publice, în cazul în care avem o obligație legală în acest sens sau la solicitarea expresă a acestora, dacă este permis de lege;
 • partenerilor comerciali (cum ar fi societățile care comercializează servicii prin intermediul platformei noastre, denumiți în documentul Termeni și Condiții „Vânzator”; etc) în legătura cu serviciile achiziționate de clienții noștri;
 • prestatorilor de servicii și / sau persoanelor împuternicite care prelucrează datele personale în numele EduMaze în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această Notă de Informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum furnizori de servicii de marketing, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date cu caracter personal, furnizor de procesare plăți prin card, etc); și
 • auditorilor, consultanților, avocaților noștri sau altor furnizori de servicii profesionale specializate, dacă este necesar pentru furnizarea de către aceștia a serviciilor contractate de noi, având în vedere interesul nostru legitim sau obligația noastră legală de a contracta aceste servicii.

Ca regulă, transferăm Datele Dumneavoastră doar către destinatari din state aparținând UE și / sau Spațiului Economic European (SEE); nu transferăm Datele Dumneavoastră către state din afara SEE și cerem același lucru partenerilor noștri comerciali sau prestatorilor de servicii / persoanelor împuternicite cu care colaborăm.

Dacă EduMaze va transmite Datele Dumneavoastră către o țară terță sau către o organizație internațională aflată în afara UE sau SEE, vă vom informa în prealabil și ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract / acord / instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții considerate adecvate în acest sens.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la orice eventual transfer.

 1. CUM PROTEJĂM DATELE DVS.

Este foarte important pentru noi să protejăm Datele Dumneavoastră. Pentru aceasta, aplicăm măsuri adecvate de asigurare a securității datelor cu caracter personal, printre care:

 • Politici dedicate: Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a Datelor Dumneavoastră, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.
 • Măsuri tehnice specifice: Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, realizăm back-up-uri și verificăm că tehnologia de securitate utilizată este adecvată nivelului de risc relativ la modurile în care utilizăm Datele Dumneavoastră.
 • Instruirea personalului: Ne instruim angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Controlul furnizorilor noștri de servicii: Introducem în contractele cu furnizorii noștri de servicii prevederi ce vizează pentru asigurarea protecției datelor pe care le utilizăm.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat ca utilizăm numai Datele Dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le utilizăm în legătură cu Site-ul la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie sa le acceseze pentru a-și îndeplini activitatea pentru noi. Toate aceste persoane sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate în legătură cu datele la care au acces și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetam colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția Datelor Dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

De asemenea, ne angajăm să adoptăm orice alte măsuri ulterioare impuse de lege în domeniul protecție datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea Datelor Dumneavoastră.

Cu toate acestea, deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea Datelor Dumneavoastră, nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor noastre de securitate. În cazul nefericit în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate

 1. APLICAȚII TERȚE ȘI SOCIAL MEDIA; CONȚINUT AL UNOR TERȚI

Pe Site folosim unele componente ale unor operatori terți de servicii online, precum rețele sociale sau alte tipuri de servicii online. Acestea ne servesc anumitor obiective pe care le urmărim în legătură cu Site-ul, precum monitorizarea traficului, îmbunătățirea acestuia, sau facilitarea posibilității dvs. de a transmite conținut de pe Site prin conturile dvs. de rețele sociale și de a interacționa cu noi și cu alți utilizatori ai produselor noastre.

În acest sens, am integrat în Site plug-in-uri ale unor rețele sociale de largă utilizare; acestea sunt descrise individual în această secțiune. Acestea au diverse forme, precum butoane prin care puteți reacționa direct în conturile dvs. de rețele sociale cu conținutul de pe Site, sau butoane prin care puteți avea acces direct la paginile noastre de rețele sociale, unde puteți interacționa cu alte persoane interesate de activitatea noastră prin conturile dvs. de rețele sociale. 

La utilizarea plug-in-urilor respective, browser-ul dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul rețelei sociale respective obține informația că browser-ul dvs. de internet a solicitat accesarea paginii www.eduzmaze.eu, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator în rețeaua socială respectivă sau nu sunteți în prezent autentificat în contul dvs. din acea rețea. Interacțiunea dvs. cu Site-ul are drept rezultat, în acest caz, crearea unor fișiere jurnal (care includ, între altele, adresa dvs. IP) care sunt transmise direct din browser-ul dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv de rețele sociale. Sediile furnizorilor terți  sau serverele acestora ar putea fi localizate în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA), ceea ce presupune că furnizorul rețelei sociale transferă datele dvs. în afara UE / SEE.

Aceste plug-in-uri reprezintă extensii ale furnizorilor de rețele sociale care sunt independente de Site. Nu avem nici o influență asupra tipurilor de date și a amplorii colectării și stocării de date de către furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor. Toate aceste activități derulate de furnizorii terți în nume propriu și sub propria lor răspundere; nu suntem responsabili pentru niciuna dintre activitățile de utilizare a Datelor Dumneavoastră de către acești furnizori terți. Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi găsite în notele de informare ale rețelelor sociale respective.

Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la dvs. sau să continue să utilizeze aceste date.

Aplicație Terțe

Informații despre operatorul de date

Facebook

Facebook operează sub denumirea de www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, SUA și sub denumirea de www.facebook.ro de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). O prezentare generală a plug-in-urilor Facebook și aspectul lor puteți găsi aici: http://developers.facebook.com/plugins; informații despre protecția datelor la Facebook puteți găsi aici: http://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Instagram este administrată de Instagram Inc., 181 South Park Str., Suite 2, San Francisco, California, 94107, Statele Unite (“Instagram”). Informații despre protecția datelor la Instagram puteți găsi aici: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube

YouTube, aplicație ce permite redarea fișierelor audio și video, este administrată de YouTube, LLC, 901Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA (“YouTube”).

La accesarea anumitor pagini ale Platformei EduMaze, player-ul YouTube integrat va stabili o conexiune cu YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest proces, datele sunt, de asemenea, transmise către YouTube.

Informații suplimentare privind amploarea și scopul datelor colectate, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a Datelor Dumneavoastră de către YouTube, despre drepturile dvs. și despre opțiunile de protecție a datelor pe care le puteți selecta, pot fi găsite în politica de confidențialitate aplicabilă pentru YouTube, disponibilă aici: https://policies.google.com/privacy.

Webkul Marketplace

Webkull Marketplace este creat de Webkul Software, cu sediul în

Bloc H 28, Sector 63, Bloc H, Sector 62, Noida, și este o companie de design și dezvoltare care lucrează pe comerț electronic și ERP. Compania creează pluginuri pentru comunitățile open source. Clienții Webkul includ companii precum startup-uri, precum și mărci mari. https://webkul.com/privacy-policy/

Stripe Payments

Stripe este o aplicație creată de Stripe, Inc., cu sediul în 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Statele Unite, care oferă servicii și soluții software de plată. Compania proiectează și produce software pentru procesarea plăților online cu cardul de credit și debit. Stripe deservește clienții din întreaga lume.

https://stripe.com/en-ro/privacy

 

În fine, în general, putem publica pe www.edumaze.eu link-uri către site-urile unor terți care nu sunt asociați cu noi. Dacă dați click pe link, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-urilor respective (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece nu avem niciun control asupra comportamentului terților. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Ne așteptăm, însă, că veți putea afla mai multe despre felul în care acești terți prelucrează Datele Dumneavoastră prin consultarea notelor de informare respective pe site-urile acelor terți.

 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea Datelor Dumneavoastră vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs.

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile din Secțiunea 1 de mai sus.

Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor tale personale.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

 1. VERSIUNILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această notă de informare a fost emisă la data de 09.09.2022